خانه / ارسال آثار / ماجرای عکس

ماجرای عکس

متقاضیان شرکت در بخش ماجرای عکس، عکس های خود را حول محور های پیشنهادی جشنواره روی پیج های اینستاگرام خود با هشتگ کاشان دوست و ماجرای عکس، همراه با کپشن 100 کلمه ای منتشر کنند و نیازی به ارسال عکس ها نیست.